Elwira Cichocka – Wolska

TANIEC NOWOCZESNY | ZUMBA KIDS

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, licencjonowana instruktorka ZUMBA Fitness, ZUMBA Kids oraz instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością TANIEC.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Od 6 lat regularnie prowadzi zajęcia taneczne w centrach kultury, szkołach tańca i przedszkolach a także pracuje z dziećmi jako animator czasu wolnego.

Zajęcia taneczne prowadzonych przez Elwirę to połączenie dobrej zabawy, ćwiczeń ogólnorozwojowych i prostych układów tanecznych. Podczas treninów dzieci poprawiają swoją kondycję fizyczną, uczą się koordynacji, równowagi, pracy w grupie, poznają podstawowe kroki i figury taneczne a przede wszystkim świetnie się bawią i dają ujście swojej niespożytej energii!

Top