Akademia rozwoju dzieci i młodzieży

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

Polityka prywatności i cookies zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych („dane”) oraz wykorzystywania plików cookies na stronie https://growacademy.pl/. Korzystanie z witryny www.growacademy.pl jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności i cookies.

§ 1. ADMINISTRATOR i PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Administratorem danych jest Monika Gęborys, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Grow Academy Monika Gęborys(Łomianki, ul. Żywiczna 16a, 05-092, tel.: 502-451-601, adres e-mail: [email protected], NIP 1182040565, REGON 362478304) („GROW ACADEMY”, „Administrator”).
 2. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. „RODO”) oraz przepisami prawa polskiego.
 3. Zgłaszając dane, uczestnik (lub jego rodzic/opiekun prawny) potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Polityce prywatności i cookies.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować lub prawidłowo zarejestrować uczestnika na zajęcia.
 5. Dane są przetwarzane w celu:
  1) realizacji usług oraz marketingowo-handlowym, m. in. kontaktowania się z uczestnikami/opiekunami prawnymi poprzez formularz kontaktowy lub inne medium (art. 6 ust. 1 lit. a, b, RODO),
  2) księgowo-podatkowym, technicznym i archiwalnym, dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO),
  3) ochrony interesów uczestnika oraz w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego, zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa, powiadomienie odpowiednich służb w razie wypadku podczas zajęć lub złego samopoczucia) (art. 6 ust. 1 lit. c, d, f oraz art. 9 ust. 1 lit. i RODO).
 1. Kategorie przetwarzanych danych:
  a) imię, nazwisko, wiek, wizerunek i poziom zaawansowania (wcześniejsze doświadczenie taneczne/akrobatyczne) uczestnika, a w razie uczestnika niepełnoletniego – także imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,
  b) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
  c) dane o objęciu kwarantanną, kontakcie z osobą zakażoną SARS CoV-2 lub wystąpieniu objawów infekcji–patrz: ankieta na growacademy.pl).
 2. Dane kontaktowe są pozyskiwane podczas zapisów na zajęcia drogą telefoniczną, e-mailową, poprzez formularz kontaktowy i ankietę na stronie internetowej www.growacademy.pl lub bezpośrednio w jednej z naszych placówek.
 1. Poprzez zapis na zajęcia, uczestnik/opiekun prawny wyraża zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie oraz rozpowszechnianie wizerunku, w celu publikacji zdjęć, filmów i w materiałach powstających na potrzeby promocji i informacji przez GROW ACADEMY, w galerii archiwizującej zajęcia i występy, ulotkach, plakatach i w mediach elektronicznych. GROW ACADEMY oświadcza, że wizerunek nie będzie użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla uczestnika, ani nie będzie naruszać w inny sposób dóbr osobistych.
 2. Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  a) w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony uczestnika/opiekuna prawnego, ograniczających tę zgodę,
  b) w pozostałych przypadkach – do czasu spełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym w przypadku danych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego – przez okres, przez który o dane mogą zwracać się do Administratora służby sanitarne lub kryzysowe tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii.
 3. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji usług GROW ACADEMY, w szczególności instruktorzy i obsługa GROW ACADEMY, obsługa księgowa, informatyczna, prawna, portale społecznościowe (youtube, facebook itp.), na podstawie umów powierzenia lub w formie akceptacji i aktualizacji ich regulaminów. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
  a) dostępu do danych i otrzymania ich kopii,
  b) wycofania zgody na przetwarzanie poprzez skuteczne złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  c) żądania sprostowania danych, ich usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) przenoszenia danych,
  f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając z informacji kontaktowych podanych w § 5 „Kontakt”. Jednocześnie zgody na przetwarzanie danych, dotychczas udzielone, zachowują swoją ważność.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki ochrony danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. NEWSLETTER

 1. Na stronie www.growacademy.pl dostępny jest newsletter.
 2. W dowolnym momencie użytkownik newslettera może zrezygnować z otrzymywania wiadomości – w tym celu należy skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości marketingowej lub poinformować nas o tej decyzji wyrażając chęć rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości, korzystając z informacji kontaktowych podanych w § 5 „Kontakt”.

§ 3. PLIKI COOKIES

 1. Strona www.growacademy.pl zbiera informacje zawarte w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony www.
 2. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. W ramach strony www.growacademy.pl stosowane są „stałe” pliki cookies (persistent cookies). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,
  b) statystycznym,
  c) przystosowania strony internetowej do Państwa preferencji.
 5. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możecie Państwo sprawdzić czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka prywatności i cookies obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Informacje o zmianie Polityki są udostępniane na naszej stronie internetowej. Polityka w zmienionej treści obowiązuje od dnia udostępnienia aktualnej wersji na stronie www.growacademy.pl.

§ 5. KONTAKT

Kontakt z nami: Łomianki, ul. Żywiczna 16a, 05-092, tel.: 502-451-601, adres e-mail: [email protected]

 

Top