Oświadczenie uczestnictwa

DANE UCZESTNIKA

format daty: dd-mm-rrrr np.: 23.06.2021
*proszę wpisać ten sam numer telefonu, który był podawany przy zapisie mailowym

KWESTIONARIUSZ ZDROWIA

Jeśli odpowiedziałaś/eś na „TAK” na którekolwiek z pytań będziesz zobowiązana/y do rozmowy z lekarzem Twojego dziecka na temat potencjalnych przeciwwskazań. GROW ACADEMY, zgodnie z zapisami regulaminu przypomina o obowiązku poinformowania instruktora o przeciwwskazaniach.

WYMAGANE ZGODY

Prosimy pamiętać, że nowe osoby przyjmujemy w zależności od ilości dostępnych miejsc w danej grupie. Na zajęcia FEMI STUDIO obowiązuje również lista rezerwowa. Osoba, która jest na liście uczestników zajęć ma zagwarantowane miejsce w danej grupie. Brak informacji o rezygnacji z zajęć jest równoznaczne z blokowaniem miejsca w danej grupie, co uniemożliwia przyjęcie nowego uczestnika. W przypadku braku informacji o rezygnacji z zajęć, opłata za przynależność do grupy zostanie naliczona.

Po wysłaniu zgłoszenia nastąpi przekierowanie na stronę z potwierdzeniem. Jeśli to nie nastąpiło prosimy o cierpliwość lub sprawdzenie, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest GROW BRAND Sp. z o.o. (Łomianki, ul. Żywiczna 16a, 05-092,, adres e-mail: kontakt@growacademy.pl, NIP: 1182228599 REGON: 38990538 Użycie niniejszego formularza kontaktowego np. do zapisania się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności i cookies GROW ACADEMY, dostępnych na stronie www.growacademy.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapisu na zajęcia, realizacji oferowanych usług, marketingowo-handlowym, a także w celach wynikających z przepisów prawa, do czasu ustania celu dla którego zostały zebrane albo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, w zależności co nastąpi pierwsze. Osoba podająca swoje dane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Osoba, której dane są przetwarzane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Top